Historie
Historie

De opbouw van een (inter)nationaal kunststofbedrijf

Na de verwoestingen van de tweede wereldoorlog, volgt een periode in Nederland van herstel en vernieuwing. Het is een tijd van schaarste, maar ook van optimisme en ondernemingskansen. Zo ook voor de vijf-en-twintig jarige Paul de Jong uit Leiden, die toekomst zag in de ongekende mogelijkheden van kunststof. In de jaren dertig waren al diverse soorten kunststof uitgevonden, waarvan de belangrijkste ongetwijfeld nylon was. Maar het is pas tijdens de oorlog dat kunststof massaal wordt ingezet, als goedkoop alternatief voor de schaars geworden metalen en andere hulpbronnen. Na de oorlog zet deze ontwikkeling door en komen steeds meer soorten kunststof op de markt. Reden genoeg voor Paul de Jong om de ‘Leidse Speciaal Gereedschappenfabriek’ op te richten: een onderneming gevestigd aan het Utrechtse Jaagpad in Leiden met als doel het ‘vervaardigen van speciale gereedschappen voor de plasticindustrie’, aldus de inschrijving in de Kamer van Koophandel op 22 april, 1950.

Leidse Special Gereedschappenfabriek akte

Algauw blijkt de Jong echter ook talent voor productontwikkeling te hebben en breidden de activiteiten zich uit naar het zelf produceren van plastic producten. Het jonge bedrijf heeft succes met het ontwerp, de productie en verkoop van een aantal eigen kunststofproducten, met name voor die tijd vernieuwende huishoudelijke producten. Ook worden producten in opdracht van derden vervaardigd. De veranderde activiteiten leiden uiteindelijk tot het besluit in 1958 om de naam te wijzigen naar de Industrie en Handelsonderneming ‘Nutproduct’ – een naam die volgens de overlevering te danken is aan Anneke, de vrouw van de oprichter, wiens uitspraak ‘wat wij doen? Wij maken nuttige producten’, meteen geschiedenis werd.

Ondertussen is het pand aan het Utrechtse Jaagpad te klein geworden en moet worden omgekeken naar een nieuw onderkomen. Met de verhuizing naar de Van der Valk Boumanweg in Leiderdorp wordt ruimte geschapen voor de verder groei van Nutproduct, later spuitgietbedrijf Nutproduct Plastics B.V.

De explosieve toename van het gebruik en de ontwikkeling van steeds weer nieuwe soorten kunststof stuwt ook de vraag naar steeds complexere kunststofproducten omhoog. De door de jaren opgebouwde expertise, kennis en ervaring maken dat Nutproduct Plastics zich uitstekend in staat is om een positie in de markt voor technische spuitgietproducten te veroveren en tot op de dag van vandaag vast te houden.

Na het overlijden van oprichter Paul de Jong zet zijn vrouw Anneke, het bedrijf door, met de steun van een team van vakkundig en loyale werknemers en een nieuwe bedrijfsleider.
In 1991 besluit zij echter het bedrijf toch te verkopen. De nieuwe eigenaar wordt – en is nog altijd – ’t Keerpunt BV, de holding van Piet de Groot, een bekende uit de kunststofbranche.

Nutproduct Plastics 1
Bouw NP Plastics pand Noordwijkerhout 1

Er breekt een nieuw tijdperk aan. En opnieuw is het bedrijf toe aan meer ruimte. De nieuwe eigenaar gaat over tot het bouwen van een splinternieuwe, modern uitgeruste bedrijfshal aan de Luchterweg in Noordwijkerhout. Ook wordt de naam veranderd; vanaf 19 juni 1996 gaat het bedrijf verder als NP Plastics BV. De groei van het bedrijf zet door, zodanig dat uitbreiding weer noodzakelijk blijkt in 2012 . Het aantal vierkante meters wordt verdubbeld met de aanbouw van een nieuw magazijn en matrijzenopslagruimte. Deze én andere belangrijke investeringen door de jaren heen zowel in kennis als technologie, met name op het gebied van machines en automatisering, maar ook in de verduurzaming van het gebouw en de bedrijfsactiviteiten maken dat NP Plastics uitgegroeid is tot een modern en up-to-date spuitgietbedrijf. Een bedrijf dat steeds vooruitblikt en de ruimte creëert te vernieuwen – op weg naar een gezonde en succesvolle toekomst.