Rethink
Rethink

Een nieuwe kijk op kunststof

Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland waar ook de rubber- en composietindustrie, haar producten en de kunststofrecyclers onder vallen.
De achterliggende gedachte van dit initiatief is om na te denken hoe de industrie  – en dan met name de kunststofindustrie – kan meewerken om de CO2-uitstoot te verminderen en de circulaire economie te bevorderen. Belangrijke pijlers van Rethink zijn: reduce, reuse, recycle, redesign, renew.

Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. Of dit nu gaat over kunststof en rubber in het algemeen of over daaraan gerelateerde maatschappelijke thema’s en specifieke onderwerpen.

Inmiddels heeft ook NP Plastics zich bij dit initiatief aangesloten. Hiermee onderschrijft NP Plastics de noodzakelijkheid om duurzamere en efficiëntere productieprocessen te realiseren. Als producent hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze samenleving. We delen onze kennis, ervaring en onze betrokkenheid om maatschappelijke discussies te vergroten en versterken.
Meer info over Rethink kunt u vinden op www.rethinkplastics.nl .

NP Plastics partner van Rethink
NP Plastics partner van Rethink

Plastic Soup

De aanwezigheid van plastic afval in rivieren, zeeën en oceanen, vaak aangeduid als “Plastic Soup” vormt een wereldwijd probleem dat schade toebrengt aan het natuurlijke milieu, de visserij en het toerisme. Het probleem staat inmiddels hoog op de politieke nationale en internationale agenda’s, waarbij de focus ligt op de oorzaak van de problematiek en verdere invulling van toekomstige maatregelen. 
Deze maatregelen kunnen ook van invloed zijn op onze bedrijfsvoering en producttoepassingen in de toekomst. Kunststoffen zijn te waardevol om weg te gooien. Deze materialen zijn en blijven een belangrijke grondstof, ook na het gebruik. 

De kunststofindustrie is zich steeds bewuster geworden van deze problematiek. Zo is in januari 2019 de ‘Alliance to End Plastic Waste’ gelanceerd dat nu rond de 90 leden heeft, bestaande uit bedrijven die kunststof maken, gebruiken, verkopen, verwerken, verzamelen en recyclen; ook wel de waardeketen van kunststof genoemd. De alliantie werkt ook samen met de financiële gemeenschap, overheden en NGO’s die zich bezighouden met milieu- en economische ontwikkeling.

Deze wereldwijde non-profit organisatie heeft € 1,35 miljard gecommitteerd om oplossingen te vinden voor het nog steeds groeiend probleem van kunststofafval – op land en in de mariene omgeving.

Deze € 1,35 miljard zal de komende vijf jaar worden geïnvesteerd in projecten met als doel zowel oplossingen voor het afvalproblematiek te ontwikkelen alsook het gebruik van gerecyclede kunststoffen te bevorderen, om zo de transitie naar een ​​circulaire economie mogelijk te maken. Aandachtsgebieden voor de alliantie zijn infrastructuur, innovatie, onderwijs, betrokkenheid en opruimingsinspanningen.

Uiteraard volgt NP Plastics deze ontwikkelingen en draagt het bedrijf waar mogelijk bij aan de initiatieven van de industrie.